طراحی سایت انجمن یاری کودکان در معرض خطر

339

طراحی سایت انجمن یاری کودکان در معرض خطر

انجمن یاری کودکان در معرض خطر به عنوان نهادی مردمی و غیرسیاسی با رویکردی داوطلبانه و با حمایت­های مردمی و با هدف یاری رساندن به کودکان در معرض خطر، از سال 1386 و با اخذ مجوز رسمی از وزرات کشور با شماره ثبت 22675 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. این انجمن برنامه­ های آموزشی و خدمات حمایتی خود را از طریق کارگروه ­های آموزش، بهداشت و درمان، حقوق کودک، مشاوره و مددکاری، روابط عمومی و پژوهش به کودکان محروم و در معرض خطر ارائه می­ دهد

وب سایت : yarikoodak.com

زبان و مدیریت محتوا